O firmě

Naše firma vznikla v r. 1992 a v počátcích jsme se zabývali jak klasickou strojní sériovou kovovýrobou zejména pro automobilový průmysl, tak specifickým kovoobráběním a výrobou na zakázku – zejména opravami či výrobou vodních turbín a kompletních technologií  pro malé vodní elektrárny.

Od r. 1997 jsme se začali zabývat generálními opravami a zejména výrobou sklářských strojů na výrobu a zušlechťování drobného dekoračního skla a bižuterie – ruční a poloautomatická mačkadla, sklářské brusy, šitlovací a rumplovaní stroje, hladiny. Souběžně s touto výrobou se naše činnost po předchozích zkušenostech v této problematice stále více přesouvala do oblasti  malých vodních elektráren.

V současnosti se naše firma specializuje na  generální opravy a výrobu vodních turbín a kompletních technologických celků pro malé vodní elektrárny. Nabízíme také výrobu strojů s mechanickým pohonem a zakázkovou kovovýrobu.