MVE Kalná Voda

r.2016-2017,  lokalita Trutnovsko, řeka Úpa

spád H = 3,3 m ,  průtok Q = 4m3, výkon P = 120 kW

Výroba vertikální Kaplanovy turbíny OK 1100 s nátokovou ocelovou spirálou a savkou

Spirála i savka turbíny svařeny z ocelového plechu

Výroba stavidla ovládaného dvojitým hřebenovým elektromechanickým zvedacím zařízením

Komentáře jsou uzavřené.